Fröinköp

Vi är köpare av torkade, friska och sunda svenskodlade raps och linfrön.
Vattenhalten ska vara mellan 6 och 9 %, dessutom måste klorofyllhalten vara under 20 ppm för att oljan ska bli riktigt god.
Håller partiet under 2% avrens gör vi inga viktsavdrag.

Göran Sundberg
070-595 20 77
Kontakta mig!
Vi har behov av både små och stora partier torkade frön.
Ekologiskt rapsfrö
Inga oljetillägg. Ett giltigt kravcertifikat måste följa med leveransen.
Konventionellt rapsfrö
Oljetillägg vid över 40% oljehalt.