Fröinköp

Vi köper in såväl konventionell som ekologisk svenskodlad raps.

Vattenhalten ska vara mellan 6 och 9 % och klorofyllhalten måste vara under 20 ppm för att oljan ska bli riktigt god. Håller partiet under 2% avrens gör vi inga viktsavdrag.

Göran Sundberg
070-595 20 77
Kontakta mig!
Vi har behov av både små och stora partier torkade frön.
Ekologiskt rapsfrö
Inga oljetillägg. Ett giltigt kravcertifikat måste följa med leveransen.
Konventionellt rapsfrö
Oljetillägg vid över 40% oljehalt.