Om Företaget

Skeby Gårdar AB

 

Skeby Gårdar är ett oljeproducerande företag med verksamhet i Skeby, Västra Götaland.

 

Vår rapsolja är livsmedelsgodkänd och levereras till allt från större grossister och förbrukare till mindre producerande företag, bagerier och livsmedelsbutiker. Vi säljer även vår ekologiska kallpressade rapsolja direkt under varumärket "Skeby Guld" i flaskor om 50 cl, 75 cl eller 2 liter. Skeby Guld säljs här.

 

Företaget ägs och drivs av 7 delägare. Samtliga delägare är lantbrukare, och föder bland annat upp kycklingar och odlar grönsaker, spannmål, potatis, kör i skogen, har maskinstationer, sysslar med Farmartjänst och så vidare.

Vår historia

 

1970-talet - Gemensam odlingsbevattning

I mitten av 1970-talet hade den lilla byn Skeby haft några riktiga torrsomrar med dåliga skördar som följd. Man beslöt då gemensamt i bygden att satsa på ett bevattningsföretag som skulle ta vatten ur Vänern för att bevattna sina vallar och spannmålsodlingar - HB Skeby Vatten var fött. Projektet påbörjades 1976 och stod klart till odlingssäsongen 1977 och de 17 delägarna hade då satsat drygt 1,5 miljoner kronor i pumpstation, ledningar och bevattningsmaskiner.

 

Tack vare den nu säkrade tillgången på vatten började man prova på grönsaks- och potatisodling. Den lokala livsmedelsindustrin behövde bl.a. vitkål till sin tillverkning av kåldolmar. Maskinsamarbeten etablerades allt mer. Djuren försvann på en del håll, men tack vare att de ersattes med grönsaksodlingar, ofta med lagring och leverans över hela året, behölls arbetstillfällen och gårdarna kom inte att slås ihop i så stor omfattning som på många andra håll.

 

2000-talet - Vindkraft

Runt millennieskiftet började man fundera på vindkraft. Det skulle kännas bra att kunna producera lika mycket energi som man förbrukade i bevattningsföretaget. Skeby Vind AB med 13 delägare såg dagens ljus. Efter mycket prutande och egenhändigt schaktad väg och byggplats restes det första vindkraftverket ”Skeby 1” i oktober 2002. Det andra verket som stod på plats i juli 2003 och ett tredje stod klart 2005. Nu producerade man betydligt mer el än vad både bevattningarna och gårdarna förbrukade.

 

2005 - Skeby Energi startar

Runt år 2005 var energi än mer i ropet och åtta av grannarna beslöt sig för att pröva lyckan. Bolagets namn blev Skeby Energi AB. Första året blev man Sveriges största hampaodlare, vilket snabbt förvandlades till Sveriges minsta år två. Nu hade man istället kommit in på RME-tillverkning. Tanken var att odla och köpa in raps lokalt, pressa ur oljan och processa den till biodiesel för den lokala marknaden. Restprodukten rapskaka ersätter importerad soja till bl.a. mjölkkor och grisar eller används i fastbränslepannor.

 

2012 - Ny rapsoljefabrik byggs

Ett par år senare stod det klart att det var den kallpressade rapsoljan som var storsäljaren. Den livsmedelsgodkända kallpressade rapsolja levererades främst till grossister och större förbrukare. Oljan såldes också i flaskor under namnet ”Skeby Guld”. Verksamheten växte och år 2012 stod en ny anläggning klar på Skebyåsen där företaget nu kunde samla sin produktion och fortsätta att växa.

Då man inte längre producerade biodiesel utan rapsoljor, linoljor, rapskakor och

linfrökakor, sågkedjeolja m.m. beslöts i december 2016 att byta namn till vad man egentligen är, nämligen Skeby Gårdar ett samarbete mellan gårdarna i Skeby.

 

 

 

 

Skeby Gårdar AB

info@skebygardar.se

Copyright © All Rights Reserved