Från Sörgården till Skeby Guld, en lokalproducerad historia

Vi på Skeby Gårdar står för entreprenörskap på landsbygden och produkter med riktigt god kvalitet. Därför är vi glada att kunna säga att dropparna i vår egen ekologiska rapsolja består av just precis detta. Just nu innehåller nämligen våra flaskor med Skeby Guld en rapsolja som pressats ur fröer som vuxit hos Sörgården i Öhm utanför Skövde - och oljan blir fantastiskt god!

"Vår egen rapsolja Skeby Guld pressas därför av ekologiska fröer som odlats av olika lantbrukare runtom i Sverige, till exempel på Sörgården som vi just nu har valt ut att hamna i Skeby Guld flaskan då oljan har en rund och mild nötig karaktär"

Eftersom vi på Skeby Gårdar varje år pressar stora mängder kallpressad rapsolja så behöver vi köpa in mycket rapsfrön – mer än vi själva någonsin hade kunnat odla på våra marker. Raps är en kålväxt och bör bara odlas vart sjunde år på ett gärde, för att undvika risk för jordsjukdomar. Vår egen rapsolja Skeby Guld pressas därför av ekologiska fröer som odlats av olika lantbrukare runtom i Sverige, till exempel på Sörgården som vi just nu har valt ut att hamna i Skeby Guld flaskan då oljan har en rund och mild nötig karaktär.

Men rapsodling är långt ifrån allt som Sörgården sysslar med. De är ett helt ekologiskt lantbruk med ca 300 hektar och 85 mjölkkor – och har sedan fem år tillbaka även ett eget gårdsmejeri! I deras gårdsbutik och på REKO-ringar runtom i trakten kan man hitta deras produkter under varumärket Sörgårdsmjölk. Mjölken används även i gräddglassen från det lokalproducerade Wetternglass. Kul tycker vi!