Hållbarhet – en naturlig del av vår verksamhet

Skeby Gårdar förädlar råvaror från Svensk åkermark för att skapa produkter som vi med stolthet levererar både i partnerskap och under eget varumärke. Vi fokuserar på att minska vårt klimatavtryck och arbetar för att göra miljövänliga val. Genom att använda hållbara produktionsmetoder och strategier strävar vi efter att minimera vår påverkan på klimatet. Dessutom arbetar vi för att kontinuerligt förbättrar våra processer för att säkerställa att våra produkter är både högkvalitativa och miljövänliga.

Vi engagerar oss i att främja hållbar jordbrukspraxis och samarbetar med andra aktörer inom branschen för att främja en cirkulär ekonomi. Eftersom vi strävar efter att vara föregångare inom vår sektor, fortsätter vi att utforska nya möjligheter för att ytterligare minska vår klimatpåverkan!

Vi är helt fossilfria!

Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda dig en verksamhet som är helt fossilfri. Hos Skeby Gårdar är vårt engagemang för miljön och en hållbar framtid i hjärtat av allt vi gör. Vi har valt att driva vår verksamhet enbart med hjälp av förnybar vind- och vattenkraft. När du handlar hos oss kan du vara säker på att du stödjer en verksamhet som arbetar mot att bevara vår planet. Vi driver vår verksamhet med största hänsyn till miljön och naturen runt oss.

Hållbarhet

Transporter och drivmedel

Transporter och drivmedel utgör en betydande del av vår miljöverkan. Genom att handla lokalproducerade fröer, minskar vi både våra transportkostnader och vår miljöpåverkan. Dessutom drivs våra egna fordon och maskiner med HVO för att främja användningen av hållbara drivmedel. Genom att välja HVO som drivmedel bidrar vi till att minska utsläppen av växthusgaser och främjar en renare miljö.

El- och energianvändning

Den kallpressade tekniken vi använder bevarar såväl smak som näringsämnen, och förbrukar mindre energi än varmpressning. Vi genomför årliga uppföljningar av vår energiförbrukning per kilogram producerad vara och har som mål att bibehålla en låg nivå. Genom att kontinuerligt övervaka och utvärdera vår energiförbrukning strävar vi efter att effektivisera vår produktion och öka vår hållbarhet.

Kemikalier

Vi använder inga kemikalier i vår produktionsprocess eller diskning. Istället använder vi högt tryck och varmvatten för att rengöra IBC-tankarna. Vid sällsynta tillfällen då tankarna är extra smutsiga, använder vi en såpa som framställs av vår egen linolja för att utföra diskningen. Genom att undvika kemikalier i vår verksamhet strävar vi efter att upprätthålla en ren och miljövänlig produktionsprocess.

Avfall

Vi arbetar för att minska mängden avfall genom att främja återanvändning och materialåtervinning. Dessutom strävar vi efter att öka medvetenheten hos våra kunder för att de ska återanvända och återvinna produkterna som de köper från oss. En del av vår strategi är att erbjuda ett retursystem för IBC-tankar till våra kunder. På så sätt kan vi övervaka flödet och säkerställa korrekt återanvändning.

Dessutom förebygger vi föroreningar av både hav och land genom att ha ett slutet avloppssystem. Genom vårt slutna avloppsystem kan vi också samla upp gråvatten, vilket vi sedan levererar till en närliggande biogasanläggning. På så sätt bidrar vi till hållbarhet genom att omvandla avfall till värdefulla resurser.

Svinn

Vår rapsolja och rapskaka består endast av en ingrediens – rapsfröet. Genom att använda enbart rapsfröet som grundmaterial för våra produkter garanterar vi en hög kvalitet och renhet. Dessutom arbetar vi med innovation och produktutveckling för att öka rapsens attraktivitet som humankonsumtion.

Genom att erbjuda olika rapsbaserade livsmedel, strävar vi efter att konvertera råvaran från att vara djurfoder till att användas som livsmedel för människor. Dessutom har vi som målsättning att öka andelen svenskproducerade livsmedel i mathandeln och främja den inhemska produktionen.