Hållbarhet – en naturlig del av vår verksamhet

Skeby Gårdar förädlar råvaror från Svensk åkermark. Vi levererar produkter som vi är  stolta över såväl i partnerskap som under eget varumärke. På denna sida kan du läsa mer om vårt miljötänk och arbete för att minimera vårt klimatavtryck.

Transporter / drivmedel

Transporter och drivmedel är en stor del av vår miljöpåverkan. Vi handlar fröer så nära som möjligt, för att minska såväl våra transportkostnader som vår miljöpåverkan. Våra egna fordon och maskiner drivs av HVO.

Svinn

Vår rapsolja och rapskaka består endast av en ingående råvara – själva rapsfröet. Pressfettet som blir över vid pressningen säljs även den som råvara till livsmedelsproduktion. Vi arbetar aktivt med innovation och produktutveckling för att bidra till rapsens attraktivitet som humankonsumtion, för att konvertera volymer från djurfoder till livsmedel, och öka andelen svenskproducerade livsmedel i mathandeln.

El- och energianvändning

Den kallpressade tekniken vi använder för att producera olja bevarar såväl smak som näringsämnen, och förbrukar mindre energi än varmpressning. Vi följer årligen upp energiförbrukning per kg producerad vara och har som mål att bibehålla denna.

Avfall

Vi ska arbeta för att minska mängden avfall och öka andelen återanvändning och
materialåtervinning. Vi ska även bidra till att våra kunder återanvänder och återvinner material och produkter som köpts från oss. En del i detta är att vi erbjuder våra kunder ett retursystem av IBC tankar med utförande av egen disk där vi kan kontrollera flödet. Vi förebygger föroreningar av hav och land genom ett slutet avloppssystem. Gråvattnet som samlas upp i avloppssystemet levereras som insats till närliggande biogasanläggning.

Kemikalier

Vi använder inga kemikalier i vår produktionsprocess eller diskning. Vid rengöring av IBC-tankar används högt tryck och varmvatten. I undantagsfall används såpa gjord på vår egen linolja för att diska smutsiga tankar.