Disk av IBC tankar

Enbart IBC tankar som används till livsmedel och är livsmedelsgodkända diskas i anläggningen. Alla kunder får tillbaka sina egna IBC tankar för att säkerställa att det inte varit något annat än det ni levererar i tankarna.

Vi sätter livsmedelssäkerhet och minimerad miljöpåverkan i första rummet!

Vid rengöring av IBC-tankar använder vi högt tryck och varmvatten och i undantagsfall används såpa gjord på vår egen linolja för att diska smutsiga tankar. På detta sätt undviker vi kemikalier, både för miljöns skull och för att utesluta att det ska finnas kvar några kemikalier i tanken. Diskvattnet samlas upp och används till biogasproduktion.

Nicklas Lundberg
0730-277708
Kontakta mig!
Tveka inte att kontakta mig om ni vill få en offert eller har frågor och funderingar.

IBC Tanken

Vi diskar alla storlekar av IBC tankar så länge det bara varit livsmedel i dem. Vi säljer även begagnade och diskade IBC tankar.