Integritetspolicy

1. Allmänt

1.1 Denna integritetspolicy gäller när du (”kunden” eller ”du”) använder eller gör en beställning på webbplatsen skebygardar.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

1.2 Skeby Gårdar AB, 556450-1574 (”Bolaget”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig.

2. Insamling av personuppgifter

2.1 I samband med att du gör en beställning på Webbplatsen samlar vi in och sparar följande information som du lämnar till oss: företagsnamn, kundnummer, namn på beställare/referens/kontaktperson, adress, e-post och telefonnummer.

2.2 Utöver detta tar vår hemsida automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare som t.ex. din IP-adress samt den sida/sidor du besökte hos oss.

2.3 Om du kontaktar oss med anledning av en beställning du har gjort, kan vi – utöver vad som anges i föregående punkt – också komma att spara annan information du lämnar till oss.

2.4 Observera att information som kan identifiera dig som individ är att anse som personuppgifter, även om du gör beställningen för ett företags räkning.

3. Vad vi använder dina personuppgifter till

3.1 Vi använder de personuppgifter vi samlar in för följande syften:

  • För att ta emot och bearbeta din beställning.
  • För att, vid behov, kunna kontakta dig med anledning av din beställning.
  • För att leverera och fakturera de varor du beställt (inklusive att avisera dig om leveransen).
  • För att hantera reklamations- och garantiärenden, samt övriga frågor.
  • Förutsatt att du inte valt att avstå, för att skicka information om oss och om våra produkter och tjänster till dig.

3.2 Bolaget samlar inte in eller köper information om kunder från tredje part. Vi delar heller inte dina personuppgifter med någon tredje part, utöver vad som är nödvändigt för att fullgöra de syften som anges i punkt 3.1, för hantering av våra IT-system eller om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

3.3 Samarbetspartners som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett biträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls hos våra samarbetspartners.

4. Laglig grund för behandlingen av personuppgifter m.m.

4.1 Personuppgifter får bara behandlas om det finns en laglig grund, och Bolaget behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

4.2 Bolaget behandlar i första hand personuppgifter eftersom det är nödvändigt för oss att fullgöra köpeavtalet med kunden. Marknadsföring till kunder görs mot bakgrund av Bolagets berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder. I den mån vi behöver behandla personuppgifter i juridiska frågor eller tvister (t.ex. gällande produktansvar), är det ett berättigat intresse för Bolaget att bevaka våra rättsliga intressen.

5. Cookies

På skebygardar.se använder vi så kallade cookies. Det är små textfiler som sparas i din dator och som hjälper oss att räkna unika besökare på hemsidan. Vi använder även cookies från tredje part som Google i syfte att på så sätt förbättra upplevelsen för våra kunder. Du kan neka cookies och ändå använda vår hemsida och du kan även stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

6. Hur länge sparas uppgifterna?

5.1 Dina uppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i punkt 3.1, eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter

7.1 Bolaget har vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Till exempel har vi inbyggda behörighetsbegränsningar i våra system och skyddar data med hjälp av brandväggar och kryptering.

8. Underbiträden

8.1 Vi använder ett fåtal leverantörer som underbiträden till de personuppgifter som vi hanterar enligt GDPR. Alla leverantörer har ingått underbiträdesavtal med oss.

9. Dina rättigheter

9.1 Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

9.2 För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss:

Skeby Gårdar AB
info@skebygardar.se
Skebyåsen, 531 95 Källby

9.3 Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se