Skeby Gårdar AB

Skeby Gårdar är ett raps- och linoljeproducerande företag med verksamhet i Skeby, vid foten av Kinnekulle i Västra Götaland. Företaget ägs och drivs av 7 företagare som har många års erfarenhet från lantbruket och livsmedelsbranschen. Alla delägare har gårdar eller verksamheter vid sidan av Skeby Gårdar. Du kan läsa mer om våra delägare och medarbetare här.

Skeby Gårdar genom tiderna
1970-talet
GEMENSAM ODLINGSBEVATTNING
I mitten av 1970 talet hade Skeby haft några riktiga torrsomrar med dåliga skördar som följd.

Man beslöt då gemensamt i bygden att satsa på ett bevattningsföretag som skulle ta vatten ur Vänern för att bevattna sina vallar och spannmålsodlingar. HB Skeby Vatten var fött.

Projektet påbörjades 1976 och stod klart till odlingssäsongen 1977.

Tack vare den nu säkrade tillgången på vatten började man prova på grönsaks och potatisodling, den lokala livsmedelsindustrin, Dafgårds, behövde bl.a. vitkål till sin tillverkning av kåldolmar. Maskinsamarbeten etablerades allt mer.

Djuren försvann på en del håll, men tack vare att de ersattes med grönsaksodlingar, ofta med lagring och leverans över hela året, behölls arbetstillfällen, och gårdarna kom inte att slås ihop i så stor omfattning som på många andra håll.

2000-talet
VINDKRAFT
Runt 2000 började man fundera på vindkraft. Det skulle kännas bra att kunna producera lika mycket energi som man förbrukade i bevattningsföretaget. Skeby Vind AB såg dagens ljus, med 13 aktieägare.

Efter mycket prutande och en egenhändigt schaktad väg och byggplats restes Skeby 1 i oktober 2002. Det andra verket stod på plats i juli 2003 och det tredje 2005. Nu producerade man betydligt mer el än vad både bevattningarna och gårdarna förbrukade.

2005-2010
BIOENERGI
2005 var energi än mer i ropet och åtta grannar beslöt sig för att pröva lyckan. Bolagets namn blev Skeby Energi AB. Första året blev man Sveriges största hampaodlare, men stora problem med skörd och inte minst avsättning för produkterna gjorde att hampa tiden i Skeby snart var över.

Tillsammans med Dafgårds genomfördes ett projekt med att kompostera avfallet från deras industri, men då det inte alltid blev tillräckligt varmt i processen för att säkerställa hygienen satte Jordbruksverket stopp för det hela hösten 2005. Då bytte man spår och började planera för en biogasanläggning där Dafgårds avfall och gödseln från de egna djuren skulle bli biogas och rötresterna skulle pumpas ut i Skeby Vattens ledningssystem till gödselbrunnarna istället för att köras i tankbilar. Då avsättningen av gasen kändes osäker lades projektet, under stor vånda, ned.

Nästa projekt blev tillverkning av RME. Tanken var att odla och köpa in raps lokalt, pressa ur oljan och processa den till biodiesel för den lokala marknaden.
Restprodukten rapskaka kunde ersätta importerad soja till bl.a. mjölkkor och grisar eller eldas i fastbränslepannor.

Under 2006 och 2007 fungerade biodieselförsäljningen som tänkt men så började priset på rapsfrö stiga samtidigt som priset på vanlig diesel inte ökade och till slut var man tvungna att stänga produktionen.

2010-2015
LIVSMEDEL
Lokalerna anpassades för att framställa matolja och man blev livsmedelsgodkända. Detta visade sig vara ett lyckokast, den största delen av rapsoljan såldes till grossister och större förbrukare och så småningom såg blivande storsäljaren, flaskan med Skeby Guld dagens ljus.

Verksamheten växte och år 2012 stod en ny anläggning klar på Skebyåsen där företaget nu kunde samla sin produktion och fortsätta växa.

Man började även pressa Linfrö och fick in Linolja och Linfrökaka i sortimentet.

Försäljningen av Skeby Guld ökade och 2014 slutfördes installationen av en linje för fyllning av flaskor. Därmed kunde man också pressa och buteljera rapsolja åt andra odlare som ville sälja sin egen olja.

2015-2020
NYTT NAMN, NYA PRODUKTER, NYBYGGE, FLERA MEDARBETARE
Under 2016 fick man fram en sågkedjeolja med den kallpressade rapsoljan som bas.

Tillsammans med RISE genomfördes ett projekt där man lärde sig koka sin linolja.

Med inriktningen på livsmedel kändes inte det gamla namnet riktigt rätt längre och man bytte 2017 namn till det man är, nämligen Skeby Gårdar, ett samarbete mellan gårdarna i Skeby.

Diskavdelningen har byggts ut så man även kan diska containrar för livsmedel åt andra och 2018 blev Skeby Gårdar ÅRETS FÖRETAG i Götene kommun!

Våren 2019 börjar man sälja en extra fin träolja baserad på den egna kokta linoljan med extra hög torrhalt och utbyggnad av lokalerna planeras.

Våren 2020 installerades en rostmaskin och rostade fröer tillkom i sortimentet.

Under 2020 startades ett flerårigt projekt där man tillsammans med övriga aktörer i branschen ska försöka lära sig mer om varför rapsoljan från olika fröpartier kan skilja sig i smak.

Två nya medarbetare, Malin och Mats, började i företaget och lagom till jul fick man fart på sin e handel.

2021-
FORTSATT UTVECKLING
Under 2021 har man moderniserat sin raps och linhantering med en ny rensmaskin och fördubblat lagringskapaciteten för att kunna hålla isär olika fröpartier. Även oljelagringen har byggts ut. Arbetsstyrkan har utökats med Peter som anslöt under hösten.

Under vintern 2021-2022 lanseras en serie smaksatta rapsoljor och ännu en utbyggnad av lokalerna kommer att påbörjas under våren 2022.

Utveckling

Vi har fått bidrag från Europeiska jordbruksfonden till vår utbyggnad.

Vi har fått stöd för att utforma en digital marknadsplattform.