Vårt erbjudande till dig som lantbrukare

Fröinköp

Vi köper torkade, friska och sunda svenskodlade raps och linfrön. Vattenhalten ska vara mellan 6 och 9 %, dessutom måste klorofyllhalten vara under 20 ppm för att oljan ska bli riktigt god. Håller partiet under 2% avrens gör vi inga viktsavdrag. För konventionella fröer gör vi oljetillägg vid över 40% oljehalt. För ekologiska fröer görs inga oljetillägg. Ett giltigt kravcertifikat måste medfölja leveransen.

Foder

Vi levererar rapskaka som foder framförallt till mjölkkor men även till andra djurslag. Den svenska rapskakan är ett fullgott alternativ till den importerade sojabönan och som har en hög halt av protein. Rapskakan blandas i foderstaten och ungefär 1 kg per dag och ko är inblandningen beroende på vilket övrigt foder som ingår i blandningen. Även linfrökaka används ibland används som foder framförallt till häst och hund.

Det allra mesta av allt foder lastas löst på flakbil med teleskoplastare som drivs med HVO som är ett förnyelsebart bränsle. Vi levererar även foder i bulkbil eller storsäck.

Kontakta mig!
Tveka inte att kontakta mig om ni vill få en offert eller har frågor och funderingar.
Nicklas Lundberg
0730-277708

Vid kallpressning av rapsfrö så blir ca två tredjedelar av rapsfröet rapskaka efter pressning. Rapskaka har en hög halt av protein och kan användas som foder till de flesta djurslag.

Har du raps och vill få tillbaka olja från just dina frön eller rapskaka som foder eller båda delar, ja då har du kommit rätt! Vi utgår från kundens behov för att hitta rätt lösning.